• nb
  • en
  • de

Bestilling/Avbestilling

Bestilling av hytter kan gjerast både via telefon , epost eller  Online booking.  Vi krev ikkje forskotsbetaling,og så sant det er mulig blir det sendt ut ordrebekreftelse til kunden pr epost.  Vi brukar standard avbestillingsreglar som brukt av camping.no  Pass på og ha din reiseforsikring i orden, så er det ingen problem om du må avbestille pga sjukdom eller andre ting. Dårlige vermeldingar er ingen avbestillingsgrunn.

  Ved avbestilling gjeld følgande avbestillingsgebyr:

40 dagar  før ankomst :   10% av den totale kostnaden

39 -14 dagar før ankomst:    50 % av den totale kostnaden

14 -2 dagar før ankomst:    75% av den totale kostnaden

Dagen før ankomstdato/ankomstdato: 100% av den totale prisen –  Dårlige vermeldinger er ingen avbestillingsgrunn.

Now Show: 100% av den totale prisen

 Tidspunkt for innsjekk: Tidlegast kl.13.00        Tidspunkt for utsjekk: Seinaste kl.12.00.

Sluttreingjering er inkludert – vi vaskar hytta for deg!

Sluttreingjering av hytter og apartments er inkludert i hytteleiga. Men vi ber om at de før avreise klargjer hytta for vasking, slik at reingjeringsarbeidet blir lettast mulig for våre medarbeidarar.

1. Ta ut søppel og kast det i søppelcontaineren.  

2. Der det er oppvaskmaskin skal de sette på denne.

3. Sjå elles til at de har fått med alle eigendeler som tilhøyrer dykk.

Dersom de finn feil og manglar i hytta så ber vi om at de gir beskjed om det i resepsjonen med ein gong de oppdagar det. Så vil vi prøve å utbedre feilen så snart det let seg gjere. 

Rabatt når du bor her over lenger tid !

Vi gir 10% rabatt på alle hytter og apartments når du bor her i 3 dagar eller lenger!  Sjå også etter spesialtilbod på enkelte hyttetypar i lavsesonen.

Gode prisar på månadsleige/langtidsleige i perioden 15.september til 1.mai.

Ta kontakt for info og tilbod.

 

Hyttekategoriar

Eksempel på dei ulike hyttekategoriane. I tillegg har vi apartments med dusj/wc i 2 ulike størrelsar. Sjå meir info under hyttelinken

Enkel campinghytte uten dusj/wc                                                                                                         Høgstandard hytte m/dusj/wc og fullt utstyr
hytte 15 ute

ute nr.7