NB! Vi følger nasjonale retningslinjer for Covid-19. Du kan lese meir om det her.

Covid-19

Vi forheld oss til NHO reiseliv sin Bransjenorm for smitteverntiltak ved norske campingplassar, og vi føler oss trygge på at den hjelper oss med å ta imot våre gjestar på ein trygg og god måte.

Sjølv om covid-19 er på retur, så kjem vi fortsatt til å ha fokus på smittevern og godt reinhald i framtida.

 

Vi ber om at de som gjestar også tar hensyn og følger oppslag/gjeldande info, og at de tar nødvendige forholdsreglar for å unngå at smitte blussar opp igjen.

 

Med ønskje om eit godt opphald hos oss!