• nb
  • en
  • de

Aktivitetar

Stryn og Nordfjord byr på mange flotte og varierte aktivitetar.  Mange av aktivitetstilboda er naturleg nok naturbaserte, og dei er tilrettelagt for å kunne opplevast enten på eiga hand eller saman med guide. Ver og vind kan skifte fort, så ver forberedt på at turplanane kan endre seg. Nokre turar må ein ha godt ver for å gjennomføre for sikkerheita si skuld.  Men mange mindre turar kan vere ein stor opplevelse også i regnver – og fisketurar gir ofte betre fangst ved dårlig ver enn på solskinsdagar. Området her er svært variert, og ein kan kome frå indre Nordfjord med høge fjell og brelandskap, til ytre Nordfjord med hav og kystnatur på 2 timar.  Under dei ulike tema har vi plukka ut nokre få forslag til turar som vi meinar er verdt å få med seg under opphaldet her.   God fornøyelse!

 

IMAG2346         mot fessene

 

 

 

 

 

 

Brevandring på Brenndalsbreenmeditasjon ved brenndalsbreen

 

#Inspirasjon Stryn   – Kom til Stryn og bli inspirert.